TLCCholesterol

The Cholesterol Blog

ഇത് കഴിച്ചാൽ ഏതു വലിയ കൊളസ്ട്രോളും പമ്പ കടക്കും | how to avoid cholesterol

  • By: TLC Cholesterol
  • Date: October 5, 2019
  • Time to read: 1 min.

https://youtube.com/watch?v=oDDNNrolpCY

ഇത് കഴിച്ചാൽ ഏതു വലിയ കൊളസ്ട്രോളും പമ്പ കടക്കും…പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഈ മരുന്ന് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കു ..പിന്നീട് ഒരിക്കലും കൊളസ്‌ട്രോൾ മൂലമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകില്ല

ProVen

Previous Post

Diet & Nutrition : How to Lower Your Cholesterol Through Diet

Next Post

The White Collar Warrior – The White Collar…

The White Collar Warrior – The White Collar...